Không gian chờ theo phong cách Scandinavian
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỌC VIỆN ĐÀO TẠO XIMONA MAKE UP

𝐕𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨
Hiểu được mong muốn cùng định hướng phong cách của khách hàng, Long Thành Smart Home đã đưa ra giải pháp thiết kế thi công một cách tối ưu nhất, cân bằng được tính năng sử dụng lẫn tính thẩm mỹ cho Makeup Academy.
𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 | Ximona Makeup Academy
𝐀𝐝𝐝 | Yên Lãng, Hà Nội
𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 & 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 | LONG THÀNH SMART HOME